ҧ֧ڧ ٧
ا٧ߧܧѧ ܧާѧߧڧ ٧ݧ-ҧߧ٧ӧ ާѧ֧ڧѧݧ ڧߧڧߧ
ԧݧѧӧߧѧ ѧߧڧ ѧۧ   |   ܧܧ ܧާѧߧڧ   |   ֧ ֧էڧڧ   |   ֧էѧӧݧ֧ߧڧ ӧѧ   |   ܧ ҧէӧѧߧڧ   |   ٧ѧާ֧ѧߧڧ ܧݧڧ֧ߧ   |   ӧ٧ѧ ߧѧާ
 
 
ߧާѧݧߧѧ ݧԧ
ݧѧ٧֧ߧѧ ݧԧ
ݧԧ ڧ YEW ҧާѧԧ
֧ܧڧݧߧѧ ݧԧ
ѧߧ֧ߧѧ ҧާѧԧ
ڧԧާ֧ߧߧѧ ݧԧ
 
٧ѧާ֧ѧߧڧ ܧݧڧ֧ߧ
 
ҧ اѧݧӧѧ ߧ ߧѧ ѧۧ. ݧ էѧݧߧ֧֧ۧԧ ݧ֧ߧڧ ҧݧاڧӧѧߧڧ ӧڧ ٧ѧӧէ ѧܧڧӧڧ٧ڧӧѧ ҧާ֧ߧ ߧѧڧާ ܧݧڧ֧ߧѧާ, ާ ߧѧէ֧֧ާ, ҧ ߧ ֧ѧݧߧ ݧا֧ߧڧ ߧѧڧ ܧݧڧ֧ߧ է٧֧ ߧѧڧ է٧֧, ܧ ѧڧ֧ݧߧ էܧ, اڧէѧߧڧ, ާߧ֧ߧڧ ֧էݧا֧ߧڧ. اѧݧۧ, էѧۧ ߧѧ ӧѧ ֧ѧݧߧ ڧѧڧ ڧէ֧. ӧ֧ߧ֧ާ ҧݧ֧ ӧܧ ܧѧ֧ӧ ҧݧاڧӧѧߧڧ, ҧݧѧԧէѧ ӧѧ ٧ ӧѧ էէ֧اܧ ާ!
ߧѧ٧ӧѧߧڧ   *
ҧѧߧѧ ӧ٧ ڧ    
ڧާ     *
ݧ֧ܧߧߧѧ  
֧ݧ֧     *
ܧէ    
ѧէ֧   *
٧ӧ ާ  
        
 
ا٧ߧܧѧ ܧާѧߧڧ ٧ݧ-ҧߧ٧ӧ ާѧ֧ڧѧݧ ڧߧڧߧ
֧.: 86-577-59860887 ѧܧ: 86-577-64576688 E-mail:[email protected]
է֧: , . ا٧, . ߧا, ֧ݧ ٧ڧߧ, . ѧߧݧ, . 168